Schermer

Taizé-vieringen in de Schermer

Vanuit de Raad van Kerken Schermer is enkele jaren geleden een werkgroep gevormd die Taizé-vieringen organiseert in de Schermer. Deze groep heeft in oktober 2005 haar eerste Taizé-viering georganiseerd, met het thema ‘Horen zi(ng)en en zwijgen’.

Sindsdien organiseert deze enthousiaste groep van zes, zeven mensen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden elk jaar in voorjaar en najaar een Taizé-viering. De thema’s waren Vriendschap, Op weg naar…,Van binnen naar buiten, Van buiten naar binnen, en Op zoek naar…

Een Taizé-viering kun je een meditatieve viering noemen. De viering heeft de volgende elementen: korte Bijbellezing, gebed; met ruimte voor een ieder zijn eigen voorbede, liederen met een meditatief gehalte, en vooral stilte. Ook het kaarslicht speelt een belangrijke rol. De paaskaars is symbool van Licht, Licht van Christus, Licht om (uit) te delen.

De Taizé-vieringen worden voorbereid door de werkgroep, waarmee we samen een thema kiezen en daarbij teksten en Taizé-liederen zoeken.

Contactpersoon Marc Bol. E-mailadres: marcbol@ziggo.nl.