Hoogwoud

Provinciale Taizé-viering in Hoogwoud

Taize Hoogwoud interieur 2Op zondag 17 november 2013 was er een provinciale Taize-viering in Hoogwoud. Plaats van handeling was de Nederlandse hervormde kerk aan de Burgemeester Hoogenboomlaan 20 (1718 BJ). Het thema was ‘De engel van de rust’ uit de bundel 50 engelen van Anselm Grün. Een verslag van bezoekster Rosalie Mulder, die het erg naar haar zin heeft gehad.

Van september tot en met april is er om de maand een viering in de kerk van Hoogwoud. Hier komen jongeren uit de omgeving op af om met elkaar te eten, te bidden, te praten en een speciale Taizé-viering te houden. Het is de bedoeling dat iedereen wat eten meeneemt. De vieringen duren van 5 tot 9 uur ’s avonds.

In september kondigde Anne de Bruin aan dat er een Provinciale viering zou komen in november. Wij wisten geen van allen wat we hier van konden verwachten. Om half 4 werden we welkom geheten in de kerk. Ik was met een groepje van vier jongeren. Er kwamen al meer mensen op af, jongeren en volwassenen.

Als eerst gingen we inzingen. We waren met vijftien mensen en werden in groepjes van vier gedeeld: sopranen, alten, tenoren en bassen. Ik vond het best lastig, omdat we normaal samenzang doen en het nu opgesplitst was, waardoor er canon gezongen werd of veel met meerdere stemmen. Dit bracht wel weer een mooi effect aan het zingen.

Nadat we de Taizé-liederen geoefend hadden gingen we met z’n allen aan tafel. Iedereen had wat lekkers meegenomen, van hartig tot zoet, van zelfgemaakt tot zelfgekocht.

Na het dineren was er een gesprek over een tekst uit het boekje van Anselm Grun over rust. Meerdere mensen lazen hetzelfde stuk voor en daarna werd er gevraagd welke zin voor jou belangrijk was en waarom. We hebben met elkaar gesproken over persoonlijke verhalen, het leven, rust, drukte en de maatschappij waarin je tegenwoordig zo moet presteren. Hoe haal je dan het beste rust in je leven? Ik vond het een leerzaam gesprek.

Om half 8 begon de dienst. We zochten onze vaste plekken op i.v.m. de samenzang. Er waren mensen die voorbedes voorlazen, iemand die een verhaal uit de bijbel voorlas, de muzikanten waren er (twee fluitisten en een toetsenist) en ik stak de kaarsen aan bij het lied: ‘Als alles duister is’.

Er waren drie stiltes van ruim vijf minuten tijdens de dienst. Het voelde erg prettig om met elkaar stil te kunnen zijn en op deze momenten je bewust te worden en rustig te worden. Na afloop was er koffie en thee en hebben we nog even nagepraat.

ROSALIE MULDER

Zie ook de pagina Provinciale Diensten

Contactpersoon:  Anne de Bruin-v.d.Graaf, tel 0229582415  e-mail annedebruin@simpc.nl