Beverwijk/Heemskerk

Taizé-groep Beverwijk/Heemskerk

In Beverwijk en Heemskerk zijn de afgelopen jaren meerdere Taizé-diensten gehouden. Hoewel ze niet met een vaste regelmaat plaatsvinden, blijkt er in beide IJmondgemeenten wel degelijk behoefte aan een dergelijke vorm van samenkomen.

Vanuit beide gemeenten is inmiddels al meerdere keren een Taizé-reis ondernomen, die bepaald oecumenisch van opzet waren. Zo gingen er PKN-jongeren mee uit de IJmond en doopsgezinde jongeren uit de Zaanstreek maar ook maakten jongeren van lutherse, rooms-katholieke en evangelische huize deel uit van de groep. Daarnaast waren er ook leden van de groep zonder een vaste kerkelijke achtergrond.

Volgens dominee Wessel Westerveld willen de jongeren het graag breed houden en oecumenisch. Hij sluit overigens niet uit dat er in Beverwijk en Heemskerk in de toekomst wat regelmatiger diensten á la Taizé zullen worden gehouden.

Doorgaans zijn de diensten in Beverwijk en Heemskerk ’s avonds. De dienst van zondag 31 augustus is ’s morgens om ook niet Taizé-gangers in de Vredesvorstkerk een idee te geven van wat een liturgie á la Taizé inhoudt. ,,Zoveel mogelijk echt zoals het daar gaat”, zegt ds. Westerveld. ,,Vandaar dat we het nu een keer ’s ochtends doen.”

De dienst van zondag is er een met delen en vieren van brood. ,,Niet helemaal als ons avondmaal, meer een agapèviering. En geen preek. En natuurlijk veel Taizéliederen”, aldus Westerveld.

Contactpersonen: ds. Wessel Westerveld (0251-785686) en Danny van der Stel (langespruitjeskweker@hotmail.com)