Julianadorp

Taizé-vieringen in Julianadorp

Elke laatste zondag van de maand met uitzondering van december is er een Taizé-viering, georganiseerd door de PKN gemeente in de kerk aan het Loopuytpark in Julianadorp. Het zingen wordt begeleid door een piano en een dwarsfluit. Geprobeerd wordt om in de keuze van de liederen en de teksten aan te sluiten op de thematiek van de zondag. De liturgie zoals die in Taizé gebruikt wordt, wordt grotendeels gevolgd.

Contactpersoon:  mj.heuzeveldt@quicknet.nl