Heemstede

Taizé-vieringen in Heemstede

Twee keer per jaar wordt er in Heemstede een Taizé-viering gehouden op zondagmorgen om 10.00 uur in het gebouw van de Oude Kerk van de PKN gemeente, Wilhelminaplein in Heemstede. De vieringen worden georganiseerd door de Taizé-voorbereidingsgroep, in samenwerking met één van de eigen predikanten.

De vieringen hebben steeds een bepaald thema, waarop de liederen en teksten zijn afgestemd. Het zijn vieringen met verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Vaak is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken.

Een Taizé-viering schept ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God. Daarom is er ook altijd een meditatieve stilte, die wordt afgesloten met fluitspel.

Tijdens de viering worden vooral liederen gezongen met korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een keer of acht worden herhaald, tenzij anders aangegeven.

De melodie van een lied wordt éénmaal voorgespeeld, vervolgens eenmaal voorgezongen en daarna kan eenieder meezingen. Wanneer de fluit zwijgt en enkel het orgel nog begeleidt, betekent dat de laatste herhaling van het lied.

Na afloop is er gelegenheid voor koffie of thee in een zaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom.

Contactpersoon: Wabe Heeringa ( wwheeringa@gmail.com)