Actueel

Provinciale Taizé-diensten in Noord-Holland

Al diverse malen hebben we een provinciale Taizé-dienst gehouden in een van de Noord-Hollandse gemeenten waar een oecumenische werkgroep actief is. Er zijn er al diverse gehouden. De aanleiding is arbitrair, verzin die zelf. Het is in elk geval heel stimulerend om je deel te weten van een groter geheel, deel van de Schepping en van het mensenvolk dat zich geïnspireerd weet door Jezus van Nazareth en door de Schepper zelf.

In Zandvoort viert met in het najaar van 2019 dat begin 2007 de eerste Taizé-dienst werd gehouden. Dat betekent dat een koperen jubileum aanstaande is. Maar het mag ook zomaar. Vanuit het gevoel dat het fijn is om met een grotere groep zoals in Taizé te vieren, te zingen, de gewijde stilte te voelen en te bidden. U wordt via de agenda van de site op de hoogte gehouden.

Dus laat je verleiden en organiseer een dienst in je parochie- of gemeentekerk. In de praktijk komen er met wat publiciteit in Haarlem en Noord-Hollands Dagblad zo’n vijftig tot tachtig mensen. De extra kosten van koffie en een koekje haal je ruimschoots uit de collecte. Het is alleen wat extra werk in de vorm van het maken van boekjes e.d. Dus wie wil, neem contact op met webcoördinator Jan Peter Versteege via info@deopreghte.nl. Dan komt het allemaal in orde.

Provinciale dienst in Limmen op 23 mei 2015

Provinciale meditatieve Pinksterviering met projectkoor met als kernwoorden rust en ruimte. Dit gebeurt in de Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg 74 in Limmen. Door middel van een rustgevende sfeer, stilte en meditatieve Taizé-muziek wordt ruimte gemaakt voor de bezoekers en God. De volgorde van de viering is voor vaste Taizé-gangers herkenbaar. Er zijn momenten van stilte, meditatieve orgelmuziek en liederen. Het wordt een bijzondere viering met licht doorgeven, Paaskaars uitblazen, deuren openen en duiven loslaten. De viering begint om 19.00 uur.

Provinciale dienst op 17 november 2013

Provinciale Taizé-viering in NH kerk aan de Burgemeester Hoogenboomlaan 20 (1718 BJ) in Hoogwoud. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en de dienst duurt ongeveer een uur.  Het thema is: ‘De engel van de rust’ uit de bundel 50 engelen van Anselm Grün. Wie wil, is al om 15.30 uur welkom. Het middagprogramma inclusief inzingen, het samen gebruiken van een koude maaltijd en uitleg over het thema staat op de pagina Hoogwoud. 

Doop tijdens Taizé-dienst in Zandvoort

Op vrijdagavond 3 mei wordt er in de Protestantse Kerk aan het Zandvoortse Kerkplein een bijzondere viering gehouden waarin een van de vaste Taize-bezoekers wordt gedoopt. De doopplechtigheid wordt geleid door dominee Jos Aarnoudse, werkzaam als geestelijk verzorger bij onder meer GGZ inGeest. De viering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente van Zandvoort. Medewerking wordt verleend door de Taizé-werkgroep. Thema op 3 mei is: ‘Opnieuw gaan leven’. Inzingen begint om 19 uur. De viering zelf begint om 19.30 uur. Na afloop is er koffie en thee.

Provinciale viering Nieuw Vennep

De provinciale Taizé-viering, waarvoor alle 26 Noord-Hollandse Taizé-groepen zijn uitgenodigd, begint zondag 7 april 2013 om 19.00 uur. Plaats van samenkomst is  de gereformeerde kerk aan de Eugenie Previnaireweg 14 (2151 BE) in Nieuw Vennep.

Vanaf 17.00 uur worden de te zingen liederen vierstemmig geoefend, samen met de dan aanwezige instrumentalisten, onder leiding van de kantor/organist. Om 18.00 uur wordt gezorgd voor soep, koffie, thee en melk. Na afloop van de viering is er koffie, of een kommetje Taizé-thee. Zie ook de pagina van Nieuw-Vennep voor meer informatie.

Pelgrimage van vertrouwen in Rotterdam

Een jongere van de gemeente Alkmaar-Noord heeft een verslag gemaakt van de internationale jongerenontmoeting in Rotterdam. Zie de pagina Alkmaar-Noord.

Taizé-viering Haarlem online te zien

Enkele jaren geleden is er in de Adelbertuskerk in Haarlem een Taizé-viering gefilmd. De film geeft de sfeer van de viering en de muziek goed weer. De film is te zien via YouTube. In totaal duurt de film twintig minuten en deze is in drie delen te zien via het volgende adres: http://www.youtube.com/user/trinityhaarlem?feature=mhw4. Klik vervolgens het bestand Taizé-viering Haarlem 27 februari 2010 aan (deel 1). De totale film bestaat uit drie bestanden.

Zie verder de pagina Haarlem