Alkmaar

Taizé-vieringen in De Open Hof in Alkmaar

De Open Hof is een geloofsgemeenschap van christenen die in en om Alkmaar wonen. Wij geloven dat Jezus ons een doel in het leven heeft gegeven. Wij willen leven met Hem als het begin, het einde en het middelpunt. Met de naam Open Hof willen we laten zien dat iedereen welkom is en dat we je gastvrij willen ontvangen.

Wij zijn met ongeveer 130 mensen en vormen samen een gemeenschap. We zijn betrokken op elkaars leven, delen blijdschap en verdriet, bouwen elkaar op in geloof om zo meer toe te groeien naar Hem die het hoofd is van de gemeenschap wereldwijd: Jezus Christus.

Kerkelijke achtergrond
Onze gemeenschap bestaat in kerkelijke zin uit een federatie van twee kerken die in 1995 bij elkaar zijn gekomen: de Nederlands Gereformeerde Kerk (in Alkmaar) en de Christelijke Gereformeerde kerk (in Alkmaar).

Wat er in de gemeente gebeurt en in en om de Open Hof kun je zien op onze website: www.deopenhof-alkmaar.nl. Sinds 1 september 2022 is Anita Abbring de kerkelijk werker.

Samenwerking
We werken samen met de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk De Kapelkerk in Alkmaar. Sinds 2008 vieren we gezamenlijke middagdiensten en is ons jeugdwerk samengevoegd. Vanaf 2014 is het wijk- en kringenwerk samengevoegd.

Taizévieringen:

We organiseren drie keer per jaar een Taizéviering. Een Taizé-viering is een dienst met verstilling, inkeer en zingend bidden met liederen uit Taizé. De Taizéliederen zijn in feite gezongen gebeden met korte teksten, die een aantal keren herhaald worden. De zang wordt muzikaal ondersteund door een koor onder leiding van Bert Rootmensen en Arie Kwantes.

Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar taizeinalkmaar@gmail.com