Amstelveen

Meditatieve kerkdienst Paaskerk

Elke tweede zondag van de maand is er om 19.30 uur in de Paaskerk (Augustinuspark 1, 1185 CN ) in Amstelveen een oecumenische, meditatieve kerkdienst, waarbij de muziek ontleend is aan de kloostergemeenschap van Taizé. Om 19.30 uur worden twee of drie liederen ingestudeerd, om 19.45 uur gaan de bezoekers naar de kerkzaal. De zang wordt ondersteund door instrumentale begeleiding: vleugel, hobo, klarinet, viool en fluit. Tijdens deze vieringen is een plaats ingeruimd voor voorbede. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek..

 

Contactpersoon:  evelten@ziggo.nl.