Castricum

Taizé-voorbereidingsgroep Castricum

Elke maandagavond is in de Dorpskerk (Kerkpas 1) een Taizéavondgebed, met uitzondering van de zomermaanden. Daarnaast is er enkele malen per jaar een Taizéviering op zondagochtend of zondagmiddag. Zie de agenda op deze site of www.pkcastricum.nl

Van Jezus zijn de woorden: ,,Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’’ Frère Roger, de grondlegger van de broederschap van Taizé, sloot in een van zijn brieven aan bij deze woorden: ,,De vrede die ons van Godswege wordt geschonken, is allereerst een innerlijke vrede, een vrede van het hart.’’ En: ,,In die vrede ontvangen we energie om ervoor te zorgen de aarde tot een bewoonbare plaats te maken.’’

Contactpersonen: cvbruggen@hotmail.com voor het avondgebed en riaritzema@kpnplanet.nl voor de Taizévieringen op zondag.