Provinciale diensten

De provinciale Taizé-diensten in Noord-Holland zijn inmiddels een traditie. De Taizé-werkgroep Zandvoort is begonnen in juni 2009, Haarlem-Noord volgde een jaar later in juni 2010 en de werkgroep Haarlemmermeer organiseerde een drukbezochte viering in juni 2011. De volgende dienst (2012) was in de Protestantse Kerk in Westerblokker (hoek de Kolenbergstraat en de Westerblokker) op 5 februari 2012 om 19.00. In het najaar hield de werkgroep in Landsmeer een provinciale viering (14 oktober 2012) en Nieuw Vennep ontving ons op Nieuw-Vennep 7 april 2013. De groep in Hoogwoud was 17 november 2013 gastheer. In 2015 – door een misverstand is het in 2014 niet gelukt een dienst te organiseren – was de eer aan de werkgroep Limmen.

Provinciale dienst in Limmen op 23 mei 2015

In de Corneliuskerk in Limmen werd 23 mei 2015 een provinciale Taizé-dienst gehouden. Het thema was ‘Lopend vuurtje’. Mevrouw Nel Koppes van de werkgroep meditatieve vieringen maakte een kort verslag. Er waren meer dan honderd bezoekers, voor een belangrijk deel uit diverse gemeenten van Noord-Holland.   

Adem in ons, heilige geest’

Taize Limmen  Tijdens het doorgeven van het Licht van de Paaskaars en het uitblazen van de Paaskaars werd in de Corneliuskerk dit lied gezongen. De adem van de H. Geest van Pinksteren die door ons heen mag stromen, de adem van verlangen,  de adem van hoop en van liefde.

In het volste vertrouwen dat wij het Licht van de Paaskaars in onszelf meedragen. En zo de geestdrift van het Pinksterfeest uit mogen dragen. De herkenbare teksten van de Taizéliederen begeesterd door ‘licht-wijsheid-vuur en sterkte’ werden afgewisseld door stilte en meditatie en vulden zo een uur van samen-zijn. Met onze brandende kaarsen verlieten wij de kerk on onder het zingen van ‘Kom, o kom, Gij Heilige Geest’ duiven los te laten op het plein.

Symbolisch mogen ook wij ons gesterkt-losgelaten-voelen om de wereld in te gaan. Wij mogen van toegevoegde waarde zijn. ‘Niets zal je deren’ en ‘Want daar waar liefde heerst en vrede daar is God met ons’ zo mogen wij in Zijn Geest en bedoeling het visioen van een betere wereld steeds meer waar maken.

Nel Koppes

Inspirerende viering Hoogwoud

Van september tot en met april is er om de maand een viering in de kerk van Hoogwoud. Hier komen jongeren uit de omgeving op af om met elkaar te eten, te bidden, te praten en een speciale Taizé-viering te houden. Het is de bedoeling dat iedereen wat eten meeneemt. De vieringen duren van 5 tot 9 uur ’s avonds.

In september kondigde Anne de Bruin aan dat er een provinciale viering zou komen in november. Wij wisten geen van allen wat we hier van konden verwachten. Om half 4 werden we welkom geheten in de kerk. Ik was met een groepje van vier jongeren. Er kwamen al meer mensen op af, jongeren en volwassenen.

Als eerst gingen we inzingen. We waren met vijftien mensen en werden in groepjes van vier gedeeld: sopranen, alten, tenoren en bassen. Ik vond het best lastig, omdat we normaal samenzang doen en het nu opgesplitst was, waardoor er canon gezongen werd of veel met meerdere stemmen. Dit bracht wel weer een mooi effect aan het zingen.

Nadat we de Taizé-liederen geoefend hadden gingen we met z’n allen aan tafel. Iedereen had wat lekkers meegenomen, van hartig tot zoet, van zelfgemaakt tot zelfgekocht.

Na het dineren was er een gesprek over een tekst uit het boekje van Anselm Grun over rust. Meerdere mensen lazen hetzelfde stuk voor en daarna werd er gevraagd welke zin voor jou belangrijk was en waarom. We hebben met elkaar gesproken over persoonlijke verhalen, het leven, rust, drukte en de maatschappij waarin je tegenwoordig zo moet presteren. Hoe haal je dan het beste rust in je leven? Ik vond het een leerzaam gesprek.

Om half 8 begon de dienst. We zochten onze vaste plekken op i.v.m. de samenzang. Er waren mensen die voorbedes voorlazen, iemand die een verhaal uit de bijbel voorlas, de muzikanten waren er (twee fluitisten en een toetsenist) en ik stak de kaarsen aan bij het lied: ‘Als alles duister is’.

Er waren drie stiltes van ruim vijf minuten tijdens de dienst. Het voelde erg prettig om met elkaar stil te kunnen zijn en op deze momenten je bewust te worden en rustig te worden. Na afloop was er koffie en thee en hebben we nog even nagepraat.

ROSALIE MULDER

Welke groep wil zijn Noord-Hollandse Taize-vrienden ontvangen in het voorjaar van 2014? Met andere woorden ‘Zwaan kleef aan!’ en meldt het als jullie ook een Taizé-dienst willen houden in provinciaal verband op taize@live.nl of versteege45@zonnet.nl. Wie zich het eerst meldt, is het eerst aan de beurt. We houden u op de hoogte.

Mooie Taizé-dienst Westerblokker

Op zondagavond 5 februari 2012 werd een provinciale Taizé-viering gehouden in het Protestantse kerkje van Blokker. De viering stond aangekondigd op de provinciale website www.taize-noord-holland.com en in verschillende Hoornse/Westfriese huis-aan-huisbladen én in Noordhollands Dagblad stond de dienst vermeld. Een verslag van dominee Tineke van Lente-Griffioen.

In de aankondiging werd ook het vooraf oefenen van de liederen gemeld. We hadden een groepje mensen gevraagd om voorafgaande aan de viering de liederen samen door te zingen. Het zou een koor worden dat zich tussen de aanwezigen voegt en het zingen draagt. Peter Zandberg zou dat met ons doen, en de piano bespelen.

Het zingen begon om 17.30u. Tussen het zingen en de viering was er tijd om meegebracht brood te eten. Naar huis gaan is dan de moeite niet, en dat was eigenlijk best heel gezellig. Er was fruit, koffie, thee, melk en karnemelk, en één van de bezoekers had een salade meegebracht!

Bij het zingen was er al een groep van twintig mensen, dat onze verwachtingen overtrof. De bezoekers kwamen vanuit de Heerhugowaard en Alkmaar tot uit de dorpen rondom Hoorn. Ook waren er mensen uit Hoorn, wel en niet bekend uit onze kerkelijke bijeenkomsten, op zoek naar bijzondere dingen.

Om kwart voor zeven was het stil in de sfeervol ingerichte kerkzaal en kon men daar plaatsnemen, terwijl Taizéliederen via de geluidsinstallatie klonken. Langzaam druppelden mensen de kerkzaal binnen. Het thema van onze viering was ‘gedragen in vertrouwen’, geïnspireerd door Exodus 19: 1 – 4.

Toen de viering om 19.00 uur begon met het aansteken van de paaskaars, was de zaal gevuld ongeveer vijftig mensen, die op de grond, in de banken, op stoelen in een kring rond het kleed hadden plaatsgenomen. Na een gebed van frêre Roger werd het licht doorgegeven, en zetten we dat met een kaarsje in een bak voorin de kerk.

Met de rustige afwisseling van liederen, gebeden en stiltes ontstond de rust en de mogelijkheid tot bezinning die zo kenmerkend is voor (een viering in de traditie van) Taizé. Met de altijd aanwezige kleine opmerkingen, zijn we blij met wat we hebben beleefd.

Tineke van Lente-Griffioen

Warme sfeer provinciale dienst

12 juni 2010. Met een goed gevoel kwamen we zaterdagavond thuis na de tweede provinciale Taizé-viering. ‘We’ zijn bezoekers aan de Zandvoortse Taizé-diensten. We waren met zijn drieën. De eerste provinciale dienst werd bij ons gehouden in de Zandvoortse Protestantse Kerk, ruim een jaar geleden (5 juni).

De mensen van de Haarlemse Adelbertuskerk (Rijksstraatweg) hadden alles goed geregeld. Gedegen voorzingen om zes uur met de eigen dirigent, een mooie sfeer in de kerk, veel waxinelichtjes, koffie voor de mensen die van ver kwamen, een uitgebalanceerde liturgie, iedereen mocht een kaars opsteken en de voorbeden werden voorgelezen door mensen van verschillende groepen: Alkmaar, Bergen, Zandvoort en uiteraard iemand van Haarlem-Noord zelf. Het thema was vertrouwen en die gedachte kwam over in muziek, gebeden en stilte.

Iemand van de Adelbertuskerk zei dat er ongeveer veertig mensen meer waren dan normaal. Dat hebben we ook meegemaakt in de Zandvoortse dienst een jaar geleden. Een ander opperde dat het mooi zou zijn als we een keer per half jaar een gezamenlijke provinciale dienst zouden kunnen houden. Op zich een mooi voornemen, maar hoe geven we dat gestalte…? Wie ideeën heeft, is welkom.

Wie nog een stukje wil schrijven over de dienst, wees uitgenodigd. Ik zet het wel op de site.

Hartelijke groet allemaal en tot een volgende keer!

Jan Peter Versteege

Taizé-werkgroep Zandvoort

 

Mail: taize@live.nl