Haarlem-Noord

Taizé-vieringen in Haarlem-Noord

In Haarlem-Noord werken diverse kerken samen aan de oecumene, zoals die in Taizé gestalte heeft gekregen. Het gaat om de Heilige Adelbertuskerk, de Mariakerk en de Immanuëlkerk. De vieringen in de H. Adelbertuskerk worden muzikaal begeleid door het jongerenkoor Trinity en de Cantorij, beiden verbonden aan de Adelbertuskerk.

De vieringen in de Mariakerk worden muzikaal op de piano begeleid en samen gezongen. De samenwerking tussen de koren, maar ook tussen de H. Adelbertuskerk, de Mariakerk en de Immanuëlkerk laat mooi de gedachte zien achter Taizé, het oecumenische klooster in het oosten van Frankrijk.

Taizé is de plek waar door grenzen tussen geloven, ideeën en generaties heen samen bezonnen, bezongen, gebeden en gevierd wordt. Dit willen we in onze kerken ook graag bereiken. Het klooster van Taizé richt zich daarnaast speciaal op jongeren; jongeren die soms sterk geloven, maar vaak ook zoekende zijn en met elkaar in gesprek willen raken.

De Taizé-vieringen blijken inmiddels steeds meer mensen aan te spreken. Jong en oud komen in Haarlem-Noord samen om in de geest van Taizé te vieren. Vanuit heel Noord-Holland hebben de kerken inmiddels gasten mogen ontvangen. De vieringen gaan uit van het idee van samen vieren, maar door de opzet van de vieringen is er ook voldoende ruimte voor de individuele geloofsbeleving.

Expliciet wil het koor Trinity als jongerenkoor in de Adelbertuskerk graag invulling blijven geven en dit verder versterken, samen met de Cantorij, maar ook samen met de andere kerken in Haarlem-Noord. Het koor wil dan ook speciaal alle jongeren uitnodigen om samen met hen in de geest van Taizé bijeen te komen in de Adelbertuskerk, maar ook de vieringen in de Mariakerk hebben door hun vorm, de plek in de kerk en het samen zingen een bijzondere en intieme sfeer. Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

De Adelbertuskerk bevindt zich aan de Rijksstraatweg 28 en de Mariakerk aan de Rijksstraatweg 355 in Haarlem.

Contact via:  parochie.adelbertus@hetnet.nl,  parbest.schoten@hetnet.nl.

Viering Adelbertusparochie online

Van een Taizé-viering in de Adelbertuskerk is een film gemaakt die de sfeer van de viering en de muziek goed weergeeft. Deze viering werd verzorgd door de koren Trinity en de Cantorij en de voorganger was Theo Braak. De film is te zien via YouTube, op het internet. In totaal duurt de film twintig minuten en deze is in drie delen te zien via het volgende adres:

http://www.youtube.com/user/trinityhaarlem?feature=mhw4

Klik vervolgens het bestand Taizé-viering Haarlem 27 februari 2010 aan (deel 1). De totale film bestaat uit drie bestanden.

 

De film laat zien hoe een Taizé-viering in de Adelbertuskerk is vormgegeven, hoe de muziek klinkt en hoe mensen samen vieren. Jong en oud werken mee aan deze vieringen en zijn ook in de kerk aanwezig. Met deze film wil de Adelbertusparochie de bijzondere sfeer van de Taizé-vieringen tonen en iedereen uitnodigen om een volgende keer ook aanwezig te zijn. Iedereen is van harte welkom!