Haarlem-Centrum

In de Groenmarktkerk in Haarlem-Centrum zijn in het verleden al vele mooie en stemmige Taizé-vieringen gehouden. Dat blijft ook in de toekomst zo.

De Groenmarktkerk is een katholieke kerk die op verschillende manieren in de wereld wil staan. Dit wil ze zichtbaar maken door haar wijze van bidden, vieren en doen.

Er is elk weekeinde meestal een woord- en communiedienst annex gebedsdienst, door de week een woord- en communiedienst. Er wordt voorgegaan dor lekenvoorgangers. Elke maandag is er een meditatieve dienst in samenwerking met Stem in de Stad.

De eerste woensdag van de maand is er in de avond een viering welke in het teken staat van Franciscus en we willen per jaar meerdere Taizé-vieringen houden. Niet zomaar, maar omdat we van veel mensen weten en horen en dat ook zelf vinden, dat de Taizéviering iets geeft, rust brengt en tot nadenken dwingt.

We willen ook op zondag Taizé-vieringen gaan doen. We starten in februari en hopen dat we u iets moois zullen aanbieden. De eerste is 23 februari 2014 om 10.30 uur. Informatie: w.blm@kpnplanet.nl.