Nieuw-Vennep

Provinciale dienst Nieuw-Vennep

Taize Nieuw Vennep 2De eerste Provinciale Taizéviering van dit jaar, waarvoor alle 26 Noord-Hollandse Taizégroepen worden uitgenodigd, vindt plaats op zondag 7 april a.s. in de gereformeerde kerk van Nieuw-Vennep, Eugénie Prévinaireweg 14.

Op deze 2e Zondag van Pasen, het feest van de Opstanding, terwijl we nu op weg zijn naar Pinksteren, het feest van de Begeestering, zal de viering verschillende elementen bevatten (liederen en lezingen) die gebaseerd zijn op Pasen en de aanloop naar Pinksteren.

Het belooft een viering te worden die ook nu weer gekenmerkt wordt door een intieme sfeer, een zee van lichtjes, korte schriftlezingen, mooie liederen met eenvoudige teksten (in verschillende talen) die gemakkelijk mee te zingen zijn, sfeervolle begeleidende muziek en een lange, meditatieve stilte. Stilte om te overdenken, te bidden of gewoon… stil te zijn. De mooie korte liederen worden herhalend gezongen, waardoor een meditatief gevoel kan ontstaan. Een gevoel van rust in deze drukke maatschappij; een beetje “Taizé gevoel”.

De viering zelf begint om 19.00 uur. Maar als jij of u zélf (weer) eens een klein beetje dat heerlijke ‘Taizégevoel’ wilt ervaren dat – jaar in jaar uit – duizenden jongeren vanuit de hele wereld naar dit Bourgondische dorpje trekt, kom dan eens een half uurtje eerder!

In alle rust kun je dan de drukte van alledag even achter je laten en – temidden van die tientallen flonkerende lichtjes – genieten van de prachtige muziek van Händel die ook in de kerk van Taizé regelmatig te horen is. Rode Taizédoeken, die de hemel inreiken als tongen van vuur, sieren het podium van de kerk. Na het luiden van de Taizéklokken begint de viering dan écht.

De dienst bevat deze keer – zoals gezegd – verschillende elementen die gebaseerd zijn op Pasen, het belangrijkste Christelijke feest, dat iedere week in Taizé gevierd wordt, en het bevat de vredesboodschap van Pinksteren: trek de wereld in, vervuld met liefde voor de medemens, in de Geest  van de levende Heer! Dan zijn vriendschap en begrip voor elkaar een vanzelfsprekendheid.

Daarom staat ook in déze viering een kopie van de Vriendschapsicoon, die vanuit Taizé de hele wereld rondgaat. Deze icoon toont het beeld van Jezus, die zijn arm slaat om de schouders van een vriend, als ze samen op weg gaan. Dit eenvoudige gebaar kan ook óns helpen de blijde boodschap van het evangelie uit te dragen en onderling te delen.

Vanaf 17.00 uur worden – in een aparte ruimte – alle liederen vierstemmig ingestudeerd, onder leiding van onze vaste kantor/organist Peter Ouwerkerk. Iedereen die dat wil is daarbij van harte welkom! Ook instrumentalisten zijn van harte welkom om mee te doen met ons vaste muziekgroepje. Desgewenst wordt de liturgie van tevoren gemaild, ter voorbereiding.

Vanaf 18.00 uur is er de mogelijkheid om zelf meegebrachte broodjes te nuttigen. Wij zorgen voor koffie, thee, melk en karnemelk, en voor een pan soep. Wie mee wil eten, of mee wil doen aan de voorbereiding, graag een berichtje naar ondergetekenden.

Na afloop van de viering kunt u onder het genot van een kopje koffie of een kommetje ‘Taizé-thee’ nog even wat napraten.

Contactgegevens Taizé-groep Nieuw-Vennep:Hans en Annelies de Jong, tel. 0252 620192 / 06 5583 4212 / e-mail:rosegarden@hetnet.nl

 

Taizé

Ver weg.

Vreemd bij aankomst,

een stuk van jezelf bij vertrek.

Een heuvel op een heuvel,

een zakdoek groot.

Mens in harmonie met zichzelf, de anderen, de natuur, God.

Mensen uit alle hoeken van de wereld die naar elkaar kunnen luisteren.

Mensen die weten wat het betekent:

begrijpen en begrepen worden, danken,

samenzijn in echte en hechte vriendschap,

alles delen en jezelf verliezen voor de anderen.

Stilte, een hoorbare stilte.

Daar wordt geluisterd naar de stilte.

Eenvoud, een hartverwarmende omhelzing. En vertrouwen in elkaar.

Een paradijs van melk en honing, in verbondenheid met God.

Je wil er niet meer weg.

Toch kom je thuis.

Een stuk van jezelf bij vertrek, vreemd bij aankomst.

Een stad in een stad.

Mensen overhoop met zichzelf, de anderen, de natuur, God.

Mensen die naast elkaar leven en tijd en geld als excuus zoeken om niet naar elkaar te moeten luisteren.

Mensen die zich niet begrepen voelen en niet begrijpen,

niet kunnen danken of delen of zichzelf verliezen voor de anderen.

Lawaai, zenuwslopend lawaai overal, waar men gedwongen naar moet luisteren,

want echte stilte is hier vermoord.

De ene boven en beter dan de andere, een onpersoonlijke verplichte slappe handdruk uit beleefdheid

en een beschaafd vervelend goeie-dagje met een ingebouwd afweermechanisme tot verder contact.

Documenten, telefoons, handtekeningen, bewijsschriften die een uitdrukking zijn van achterdocht

en wantrouwen.

Een pré-fab-paradijs van heerlijk jezelf verliezen in een dodende eenzaamheid en verveling

en jezelf wijsmaken dat je gelukkiger bent dan de anderen

en dit alles in verbondenheid met het belangrijkste van je persoonlijkheid: je portefeuille.

Je wil er weg, weg uit dat onecht paradijs.

Een paradijs waar je pas binnenkomt als je betaalt met je eigen authenticiteit.

Eric Du Meunier

 

Taizé-diensten in Nieuw-Vennep

Hoewel er genoeg stoelen zijn, zit een aantal bezoekers van de diensten in Nieuw-Vennep net als in Taizé graag op de grond. Foto Hans de Jong

Zo’n vier keer per jaar wordt in de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep een Taizé-viering gehouden. De grote kerkzaal wordt dan veranderd in een knusse ruimte met zacht gedimd licht en tientallen flonkerende kaarsjes. In zo’n omgeving word je minder snel afgeleid door allerlei zaken die je kunnen afhouden van het allerbelangrijkste: een moment met God.

Oranje-rode doeken stijgen op vanaf het podium, als tongen van vuur. De idee is zo begeesterd te raken door de boodschap van het evangelie. Er staan afbeeldingen van iconen, net als in Taizé. Want iconen ondersteunen het gebed. Zij zijn als vensters die openstaan naar de werkelijkheid van Gods koninkrijk.

Ook al is een icoon een afbeelding, zij is niet alleen maar een afbeelding of een versiering. Zij is het symbool van de incarnatie. Zoals het Woord zich tot onze oren richt, zo stelt een icoon de geestelijke boodschap aan onze ogen voor. Ook het orthodoxe kruis van Taizé, als teken van verbroedering tussen de verschillende godsdiensten, heeft een prominente plaats gekregen in onze vieringen. En natuurlijk de al eerder genoemde tientallen lichtjes, die symboliseren dat tekenen van hoop en Gods aanwezigheid overal aanwezig zijn om ons heen.

Een half uur voordat de eigenlijke viering begint, klinkt in de kerk al – heel zachtjes – muziek van Händel die ook in Taizé vaak te horen is. Zo wordt de mogelijkheid geboden om de drukte van alledag even te vergeten en rustig te kunnen genieten van de schoonheid van de muziek, als voorbereiding op de viering die om 19.00 uur begint met de beierende klokken van Taizé.

Er worden net als in andere Taizé-vieringen in Noord-Holland Taizé-liederen gezongen, korte bijbelteksten in verschillende talen die door de broeders van Taizé op muziek zijn gezet. Hierdoor gaan deze teksten leven. Door de korte gezongen teksten meerdere keren te herhalen, worden we ons steeds meer bewust van de tekst. In Nieuw-Vennep wordt gezongen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels, Duits, Latijn, Italiaans, Zweeds, Russisch, Pools… De uitspraak staat fonetisch weergegeven op de liturgie, samen met de vertaling.

Centraal in elk gemeenschappelijk gebed staat het lange stiltemoment, een uniek moment is om God te ontmoeten. Aan de basis van de muziek in de vieringen staat – naast het ingetogen orgelspel van onze cantor-organist Peter Ouwerkerk – een muziekgroepje en een klein koor dat vierstemmig de toon zet.

Na afloop, om ca. 20.00 uur, wordt een ieder van harte uitgenodigd om nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of een kommetje ‘Taizé thee’. Vanaf 17.30 uur repeteert het koortje de te zingen liederen, onder leiding van Peter Ouwerkerk. Wie het leuk vindt om de Taizé-liederen ‘vierstemmig’ mee te zingen is ook van harte welkom bij deze (korte) repetitie!
Bespelers van een instrument zijn van harte welkom. Bladmuziek voor de meeste instrumenten is aanwezig. We repeteren in één van de zaaltjes van gebouw De Rank.

De volgende Taizévieringen zijn voor het jaar 2013 gepland op de zondagavonden 17 februari, 7 april, 6 oktober en 1 december. In Hoofddorp waar veel mee wordt samengewerkt, zijn de diensten in kerkgebouw De Lichtkring 20 januari, 17 maart en 12 mei. Zie ook de pagina Hoofddorp.

Contactpersonen: Hans en Annelies de Jong (0252 620192).

 

E-mail:  rosegarden@hetnet.nl.